Přerušení dodávky el. energie

21. září 2009, 14:48

ČEZ Distribuce, a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu prací na vedení VN 22kV, bude přerušena dodávka elektrické energie pro část obce Pržno.

 

Termín:            14. října 2009;        Čas:        7:15-15:30 hod.

Místo:               Pržno

P O Z O R !

Po celou dobu tohoto ohlášeného přerušení dodávky elektřiny

se kdykoli na kterékoli části rozvodného zařízení může objevit

životu nebezpečné napětí, popř. ohlášená doba přerušení může

skončit dříve. Proto je nutné z důvodů bezpečnosti považovat

všechna  rozvodná  zařízení  za zařízení pod napětím i po celou

dobu přerušení dodávky elektřiny

 

 

Přílohy: