Přerušení dodávky el. energie

26. dubna 2010, 09:08 | proběhne dne 27.4. 2010

ČEZ Distribuce, a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu prací na vedení NN 1kV, bude přerušena dodávka elektrické energie pro část obcí  Janovice, Baška, Pržno  a tímto i pro Vaše odběrná místa.

Termín: 27.dubna 2010
Čas: 7:00-15:00 hod.
Místo: Janovice, Baška, Pržno

P O Z O R !

Po celou dobu tohoto ohlášeného přerušení dodávky elektřiny se kdykoli na kterékoli části rozvodného zařízení může objevit životu nebezpečné napětí, popř. ohlášená doba přerušení může skončit dříve. Proto je nutné z důvodů bezpečnosti považovat všechna rozvodná zařízení za zařízení pod napětím i po celou dobu přerušení dodávky elektřiny.

Přílohy: