Přerušení dodávek elektřiny

15. srpna 2016, 13:41 | chatoviště v Klopuši, u potoka Bystrý, pod Velkým Pahorkem

V souladu s ustanovením §25, odst. 4, písmeno d, bod 6  a §25, odst. 4, písmeno e, 

bod 6  Energetického zákona dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení
dodávky  elektřiny ve Vámi spravované oblasti a to dle následujícího harmonogramu:

Termín - dne :            08. září  2016       Čas: od    11:00   do   15:00   hod. , Vyznačeno červená  čára.

v obci :                       Frýdlant n.O., Janovice, Pržno (chatoviště v Klopuši, u potoka Bystrý, pod Velkým Pahorkem)
část obce :                  Lubno, Janovice, Pržno  viz přiložený soubor

Letáky:                        vylepí zástupce ČEZ na místech obvyklých při ohlašování vypínání elektrické energie v dotčené oblasti.

Proto Vás žádáme v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb.
V platném znění a v souladu s ustanovením § 2 odst.2 a s ustanovením § 35, odst.1,
zákona č. 2/2003 Sb. ve znění změn a doplňků, o umístění  oznámení na úřední
desku  Městského/Obecního úřadu a zveřejnění způsobem v místě obvyklým.

Přerušení dodávky elektřiny je z důvodu zajištění nezbytných prací na zařízení
distribuční soustavy. Žádáme Vás proto o pochopení pro toto nezbytné omezení a
doporučujeme Vám provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod
na zařízení a majetku.

Jsme si plně vědomi skutečnosti, že přerušení dodávky elektřiny z naší strany Vám
způsobí omezení, avšak přijměte prosím ujištění, že časový rozsah přerušení byl
zvolen pouze na nezbytně nutnou dobu.
Rozmístění plakátů po městě/obci provedeme doposud obvyklým způsobem.

S pozdravem

 

 

Hezký den a nejen tento přeje

 

Ing. Zdeněk FIŠÁREK

Hlavní technik přípravy - operátor

 

 

 

Přílohy: