Přehled povodňové situace

18. května 2010, 15:50

Pržno

12:40 hod

 

Povodňová komise Pržno sděluje, že současný stav na místních tocích (Plavařský potok, Rzavý potok, Mlýnský náhon) je stabilizovaný. Oproti včerejšku voda opadla, nejsou zaznamenány zvýšené průtoky.

Řeka Ostravice se nad Frýdlantským mostem ( vpravo) mírně rozlévá (v bermě), avšak nad jezem se vrací zpět do koryta. V úrovni nad železničním mostem se mírně rozlévá na levou stranu (v bermě).

Problémy jsou pouze se spodní vodou. Částečně je zatopeno chatoviště U Pytlácké bašty max. cca 30-40 cm). Průběžně provádíme čerpání zatopených sklepů.

 

Petr Blokša

starosta obce Pržno

 

 

Ostravice

Ostravice 18.5.2010   12,30 hodin Obecní úřad.

 

 

Zpráva o stavu povodňové aktivity obce Ostravice

 

Vyhlášený stupeň  3. stupeň povodňové aktivity - stav ohrožení - stále trvá.

 

Přehrada Šance vypouští cca 100 m3/s.

Přidáme-li přítoky levých a pravých potoků odhaduje se v lokalitě Bezručův most průtok cca 110 - 130 m3/s.

Komise rozhodla o zahájení prací na protipovodňové hrázi v lokalitě u splavu ( TJ Sokol Ostravice ),

za použití dostupného materiálu ( asfaltový reciklát ) + pytle. Práce budou provádět členové SDH Ostravice.

Místní toky mírně poklesly, avšak nadále zaplavují některé území obce, půda je silně promáčená.

Další jednání povodňové komise je svolána na 14.00 hod. na OÚ Ostravice. 

 

Ing.Miroslav Mališ

starosta obce

 

Čeladná

V obci Čeladná po včerejší noci a části dnešního dne nenastala žádná výraznější změna, resp. nedošlo ke zhoršení stávajícího stavu. V současné době aktuálně obec Čeladná řeší ve spolupráci se  Správou silnic MSK a místním sborem hasičů údržbu komunikace č. III /483 ve směru na Podolánky, kdy je snaha o vytažení strženého svodidla z vodního toku a zabránění tak vzniku další - větší škody na komunikaci, která již začíná  vypadat jako v r. 1997.  Z tohoto důvodu také i nadále zůstávají v klubovně seniorů v DPS klienti terapeutické komunity  Renarkon z Podolánek, aby neriskovali přesun do lokality v Podolánkách, když není zajištěno, že komunikace nebude natolik poškozena,¨že nebude sjízdná. Místní hasiči a správa toků tak pracují na pročištění propustů v jednotlivých zasažených lokalitách.

 

Věra Golová

místostarostka obce

 

 

Frýdlant nad Ostravicí

 

V 08:00 hod zasedala povodňová komise, která na základě zjištěných stavů rozhodla ponechat na místních tocích 2 stupeň povodňové aktivity a na řece Ostravici nadále rovněž ponechat 2 stupeň povodňové aktivity.

Stav na místních tocích - nastal mírný pokles.

Na řece Ostravici - setrvalý stav.

 

V současné době, tj. ve 13:00 hod je situace na území města Frýdlant nad Ostravicí zhruba stejná jako v ranních hodinách. Mosty a komunikace jsou průjezdné.

Pokud by došlo ke změnám, budou občané o těchto změnách informováni.

 

Ing. Jiří Mořkovský

starosta města

předseda povodňové komise