Předkládání připomínek, námětů a požadavků k jízdním řádům MHD.

15. července 2020, 16:18 | Linka 865314

Informujeme Vás, že v termínu do 5.9.2020 lze předkládat připomínky, náměty a požadavky k jízdním řádům městské hromadné dopravy, a to osobně či písemně na odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1148, Frýdek-Místek nebo na e-mail:

Platný jízdní řád pro linku 865314 zajíždějící do Pržna  je v příloze.

Stávající jízdní řád platí do 12.12.2020. 

Přílohy: