Prázdniny končí, škola začíná...

28. srpna 2009, 07:17

 Informace k zahájení nového školního roku

V úterý 1.září 2009se slavnostně otevřou „brány" všech škol a zahájíme tak nový školní rok 2009/2010.

Provoz v Mateřské škole Pržno zůstává nezměněn,tj. denně od 6.00 - 16.00 hodin,v Základní škole Pržno proběhne slavnostní zahájení nového školního roku od 8.00 hodin v tělocvičně základní školy , poté se děti s třídními učitelkami rozejdou do jednotlivýh tříd a předpokládané ukončení prvního školního dne je v 10.00 hodin. Následující den bude vyučování ukončeno v 11.30 hodin a od čtvrtku 3.9. bude končit výuka již  podle rozvrhu hodin jednotlivých ročníků.

1.9.2009 bude také vybíráno v MŠ i ZŠ stravné  na měsíc září a to v době. POZOR!!! od 6.30 - 15.00 h.v kanceláři budovy MŠ. Upozorňujeme rodiče, aby si zajistili zaplacení stravného a přihlášení dětí ke stravování v daném termínu, neboť v opačném případě bude nutno si osobně vyřídit platbu s paní Grossmanovou.(ŠJ při ZŠ P.Bezruče ve FM, tel. 558627953).

Od 2. 9. 2009 bude zahájen provoz ve školní družině, kde vzhledem k dané  kapacitě budou přednostně přijaty děti zaměstnaných rodičů a mladších ročníků. Úplata za pobyt v družině zůstává 100,-Kč za dítě na měsíc,bude vybírána 2 x ročně ,tj, září - prosinec 2009, celkem  400,-Kč a  leden-červen 2010, celkem  600,- Kč. Termín zaplacení úplaty za školní družinu je  do 20.9.2009(400,- Kč).

V novém školním roce přejeme všem dětem úspěchy a výborné výsledky, spoustu nových poznatků,zážitků a kamarádů,rodičům hodně optimismu a dobrou spolupráci s naší školou.

 

                                                      Mgr.Dagmar Sedlářová

                                                              ředitelka školy