Prázdniny končí, škola začíná...

29. srpna 2012, 09:57 | Informace k zahájení školního roku 2012/2013

V pondělí 3.září 2012 se opět otevřou „brány" všech škol a zahájíme tak nový školní rok 2012/2013.

Slavnostní zahájení nového školního roku a přivítání nových prvňáčků v ZŠ Pržno začíná  v pondělí 3.září v 8.00 hodin .Setkání se uskuteční v tělocvičně školy, proto prosíme rodiče prvňáčků , aby se svými malými školáky přicházeli do tělocvičny od 7.45 h zadním,samostatným vchodem(přístavba).Po ukončení společného setkání  se žáci s třídními učitelkami rozejdou do jednotlivých tříd, kde jim budou předány další informace  a předpokládané ukončení prvního školního dne bude v 10.00 hodin. Následující den tj.v úterý 4.9.2012 začíná provoz ve školní družině (6.10 h - 7.40. h  , 11.30 h - 16.00 h)a  vyučování bude ukončeno ve všech ročnících v 11.30 hodin . Od středy  5.9.2012  bude probíhat i končit  výuka   podle rozvrhu hodin jednotlivých ročníků.

Zahájení provozu v mateřské škole začíná také 3.září 2012, provoz zůstává nezměněn, tj. denně od 6.00 h - 16.00 h .

 Úplata za pobyt v ranní družině je stanovena  na 50,-Kč ,v odpolední družině 100,- za dítě na měsíc a  bude vybírána 2 x ročně ,tj, za  září - prosinec 2012 a  za leden-červen 2013. Termín zaplacení úplaty za školní družinu je  do 20.9.2012 (20.1.2013).

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2012/2013 zůstává 400,- za dítě na měsíc.

Stravování pro dětí MŠ je zajištěno od 3.9.2012, žáci ZŠ nahlásí tř.učitelkám 3.9.2012, zda budou odebírat školní obědy a ty  se začnou vydávat pro děti ZŠ v úterý  4.9.2012.   

 Stravné  na měsíc září se bude vybírat v úterý 4.9.2012  v době od 6.30 h - 15.00 h

 v kanceláři budovy MŠ. Upozorňujeme rodiče, aby si zajistili zaplacení stravného a přihlášení dětí ke stravování v daném termínu, neboť v opačném případě bude nutno si osobně vyřídit platbu s paní Grossmanovou.(ŠJ při ZŠ P.Bezruče ve FM, tel. 558 445 340).

 

V novém školním roce přejeme všem dětem úspěchy a výborné výsledky, spoustu nových poznatků,zážitků a kamarádů,rodičům hodně optimismu a dobrou spolupráci s naší školou.

 

                                                                                             Mgr.Dagmar Sedlářová

                                                                                                    ředitelka školy