Pozvánka - Výroční valná hromada

7. ledna 2008, 10:25

Výbor Sdružení dobrovolných hasičů ČMS v Pržně zve členy na Výroční valnou hromadu, která se koná 

v sobotu 12. ledna 2008 od 15:00 hodin v malém sále hostince U Adamců.

 

Program:

  1. Zahájení
  2. Zpráva starosty
  3. Zprávy velitele, hospodářky, revizora účtu
  4. Diskuse ke zprávám
  5. Různé
  6. Usnesení
  7. Závěr

 

                                                                          František Gola v.r.

                                                                  starosta SDH ČMS v Pržně