Pozvánka na seminář a přednášku.

22. května 2017, 12:44 | Seminář na téma : "Děti a hrozby internetu" - 5.6.2017 od 18.00 hod.

Přednáška na téma: „Procvič svou paměť a vylepši své učení“ - 13.6.2017 od 16.00 hod.

Zveme vás na seminář a přednášku pořádané v rámci realizace projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Frýdlant nad Ostravicí, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000392.

Velice populární téma na seminář „Děti a Hrozby internetu“ vzešlo z práce pracovní skupiny pro Neformální vzdělávání a přednášku na téma „Procvič svou paměť a vylepši své učení“ připravila pracovní skupina pro Základní vzdělávání. Obě tyto akce proběhnou v Kulturním centru města Frýdlant nad Ostravicí.

Přílohy: