Pozvánka k veřejné diskuzi ke Strategickému rámci MAP

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

09.11.2016

Svěšeno:

24.11.2016

9. listopadu 2016, 09:02 | ev.č. písemnosti 55/2016

Přílohy: