Pozvánka

22. ledna 2010, 11:40 | Klub seniorů při KSK Obecního úřadu Pržno zve své členy na
Výroční členskou schůzi KS.
Koná se v pondělí 1.února 2010 v 15,00 hodin ve společenské místnosti ve staré MŠ.
Rádi mezi námi uvítáme mladé seniory.
Zápisné činí 100,- Kč.