Pozvánka

27. června 2008, 12:30 | Mimořádná schůze Sportovního klubu Pržno

Vážení členové Sportovního klubu Pržno a sportovní příznivci, dovoluji si Vás pozvat na mimořádnou  schůzi klubu. Konat se bude 25. července 2008 od 18.00 hodin v hospodě      Na hřišti. Vítáni budou i nečlenové . Předem děkuji za hojnou  účast.

                                                                                                          Petr Blokša