Pozvánka

28. května 2007, 15:01

     Klub seniorů při Kulturní a sportovní komisi Pržno zve své členy na opékání klobásek. Koná se ve čtvrtek 21. června 2007 v 16.00 hodin, v okrasné zahradě paní Marie Golové. Za nepříznivého počasí se akce přesouvá do areálu hasičské zbrojnice

                                                          Výbor Klubu seniorů