Pozvánka

1. března 2007, 13:34

 

Pozvánka

 

 

Místní akční skupina Pobeskydí – zájmové sdružení právnických osob

a

Zájmové sdružení Frýdlantsko-Beskydy, svazek obcí

 

si dovolují pozvat členy samospráv obcí, podnikatele, zástupce neziskových organizací a zájemce z řad občanů

dne 13 . března 2007 ve 14:00 hod. do zasedací místnosti  Městského úřadu ve Frýdlantu n/O, Hlavní 139 (nová budova)

 

na pracovní setkání k přípravě strategického plánu rozvoje mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy

 

PROGRAM

 

1. Prezentace programů typu LEADER (LEADER ČR, LEADER+, Program rozvoje venkova – osa IV. LEADER) - Oto Onderek

2. Prezentace Místní akční skupiny Pobeskydí (historie, členové sdružení, území, účast v programech LEADER, doplňková činnost) - Pavel Žiška

3. Prezentace připravovaného strategického plánu rozvoje Pobeskydí (územní strategie, strategie místní akční skupiny) - David W. Novák

4. Aktuální stav realizace integrovaného projektu „Strategie rozvoje mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy“- Bohumil Dolanský

5. Diskuse ve skupinách po 10 15 účastnících metodou brainstormingu (silné a slabé stránky mikroregionu, ohrožení a příležitosti v rozvoji

    mikroregionu, vize na 7 10 let, obecná i konkrétní opatření pro naplnění vize) – organizují pracovníci MAS Pobeskydí

6. Shrnutí a ukončení jednání po skupinách

 

Účastníci setkání mají příležitost ovlivnit další vývoj území mikroregionu.

Podrobnější informace na www.pobeskydi.cz