Posuzování vlivu na životní prostředí

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.11.2013

Svěšeno:

16.11.2013

1. listopadu 2013, 09:38 | Informace o zahájení záměru "Revitalizace trati Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice" podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - ev. č. písemnosti 50/2013

 

Přílohy: