Pořizovatel územního plánu obce Pržno

19. června 2012, 08:45 | změna

Zastupitelstvo obce Pržno na svém zasedání dne 18.6. 2012 rozhodlo, že pořízením nového (upraveného) Návrhu územního plánu bude pověřena Ing. Martina Miklendová (létající pořizovatel, komerční).  

 

Dále se předpokládá, že do konce měsíce července 2012 vstoupí v platnost Opatření obecné povahy, kterým se nově vymezí zastavitelné území v obci Pržno ( "malý ÚP").