Poptávkové řízení 2/2008

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.03.2008

Svěšeno:

18.03.2008

4. března 2008, 16:22 | k podání nabídky na zakázku s názvem
ev.č. písemnosti 23/2008

Zpracování žádosti pro účely získání dotace z programu ROP NUTS II Moravskoslezsko projektu „Víceúčelové sportovní zařízení – Pržno“.

Přílohy:

 

 

 

Další informace