Popelnice na bioodpad už slouží.

2. srpna 2018, 07:37 | Do hnědých nádob lze odkládat biologický odpad ze zahrad domácností.

Po obci byly v červenci rozmístěny hnědé popelnice na bioodpad ze zahrad. Jsou na obvyklých sběrných místech, případně v místech s předpokládaným zvýšeným zájmem o tuto službu. Do těchto kontejnerů patří tráva, listí a menší větve, tedy takové, aby šel kontejner zavřít a aby jeho obsahem nebyla právě jen jedna větev, jak se ostatně stalo Lidé do nich mohou házet i květiny, zbytky rostlin, ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávovou sedlinu či piliny a hobliny. Naopak do hnědých kontejnerů rozhodně nesmí přijít kosti a maso, tekuté zbytky jídla, oleje ani žádné tuky. Zakázáno je do nich vhazovat mrtvá zvířata či zvířecí exkrementy, veškerý biologicky nerozložitelná odpad, plasty, sklo, papír, stavební suť textil či uhelný popel.

Nádoby jsou rozmístěny na 15 stanovištícha jsou vyváženy 1 x týdně.

V rámci zkvalitnění nakládání s odpady si občané mohou na OU stále bezplatně vyzvednout kompostovatelné sáčky na zbytky rostlin, ovoce a zeleniny, čajové sáčky a kávovou sedlinu.