Poděkování Školské komise

11. února 2009, 07:33

P O D Ě K O V Á N Í

 

Jménem Školské komise při Pržno bych ráda touto cestou poděkovala všem, kteří se podíleli na přípravách a organizaci  rodičovského plesu.

Děkujeme manželům Fajkusových za výrobu  pozvánek, p. Adamcové, která věnovala finanční částku 1 000,-Kč za pronájem sálu restaurace u Adamců dětem a Pržno, dále děkuji  členkám školské komise z MŠ a ZŠ Pržno, obětavým rodičům ze školního Klubu rodičů , všem občanům a podnikatelům, kteří přispěli do bohaté tomboly rodičovského plesu,konaného v sobotu 7.2.2009. Všechny finanční prostředky z tohoto plesu budou využity na různé kulturní a sportovní akce dětí a Pržno.

 

                                                                      Marie Radová

                                                            Předsedkyně školské komise