Poděkování

10. dubna 2014, 07:54

•Jménem Kulturní komise při Pržno děkuji  všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci Josefovské merendy,
která se konala v sobotu 29.3.2014 v pohostinství U Toflů v Janovicích - Bystrém. Ke zdárnému průběhu přispěla jistě skvělá hudba - UNIBANDIX, dobroty p. hostinské, vystoupení MAŽORETEK  SK Pržno pod vedením Mgr. L. Hoffmanové a skupiny DANCE POINT, veselá nálada a v neposlední řadě i bohatá tombola.
Touto cestou tak ještě jednou děkuji všem, kteří do této tomboly přispěli svými věcnými i finančními dary.
M. Vašutová - předsedkyně KK při Pržno