Platba místních poplatků

17. března 2020, 08:10

Pro platbu poplatku za komunální odpad a psa využijte bezhotovostní platbu na účet obce 23628781/0100, variabilní symbol číslo domu.

Výše poplatku za odpady činí 660,- Kč/osobu (osoby přihlášené k trvalému pobytu v obci). 

Výše poplatku za psa je 120,- Kč/ za prvního psa, 200,- Kč/ za druhého a každého dalšího psa.  

 

Nálepku na popelnici si vyzvednete po zrušení nouzového stavu.

 

V případě, že nemáte bankovní účet, nebudou z důvodu nouzového stavu poplatky zaplacené v hotovosti po splatnosti sankciovány.

 

U chat je výše poplatku stanovena na 720,- Kč/objekt a platbu proveďte bezhotovostně na účet obce 23628781/0100, variabilní symbol číslo chaty.

Sadu pytlů si vyzvednete po zrušení nouzového stavu na obecním úřadě.