Plánované přerušení dodávky elektřiny

22. dubna 2014, 08:17 | 23.4.2014

v souladu s ustanovením §25, odst. 4, písmeno d, bod 6  a §25, odst. 4, písmeno e, 

bod 6  Energetického zákona dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení
dodávky  elektřiny ve Vámi spravované oblasti a to dle následujícího harmonogramu:

Termín - dne :              23.dubna  2014    Čas:                             od    07:00   do   15:00   hod. ; Vyznačeno fialová čára

v obci :                        Frýdlant n. Ostravicí; Pržno, Janovice
část obce :                   Frýdlant n. Ostravicí - Nová Ves, Lubno; Pržno; Janovice viz přiložený soubor

Letáky:                        vylepí zástupce ČEZ na místech obvyklých

Přerušení dodávky elektřiny je z důvodu zajištění nezbytných prací na zařízení
distribuční soustavy. Žádáme Vás proto o pochopení pro toto nezbytné omezení a
doporučujeme Vám provést předem potřebná opatření k zamezení případných škod
na zařízení a majetku.

 

 

Ing. Zdeněk FIŠÁREK
Hlavní technik přípravy - operátor

ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 874/8
405 02 Děčin 4

Odbor Příprava Morava
28.října 3123/152
709 02 Ostrava-Moravská Ostrava

Tel.                  +420 591 176 400
fax                   +420 591 114 285
GSM:               +420 606 777 889

mailto:

http:    //www.cez.cz

 

 

 

 

Přílohy: