Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

9. listopadu 2015, 09:38

Finanční správa ČR nabízí od 1. ledna 2016 možnost placení daně z nemovitých věcí, vedle „tradičních forem“ úhrad bankovním převodem, poštovní poukázkou, právě i prostřednictvím SIPO.

Možnost platby daně prostřednictvím SIPO je určena pro fyzické osoby, avšak jen pro poplatníky, kterým bylo Českou poštou s. p. přiděleno spojovací číslo SIPO. Je přitom nutno zdůraznit, že poplatník daně musí být totožný s držitelem spojovacího čísla SIPO (manžel tedy např. nemůže platit daň prostřednictvím SIPO, jehož spojovací číslo bylo přiděleno manželce). 

 

Poplatník, který se rozhodne této možnosti využít a daň prostřednictvím SIPO platit, musí vyplnit Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a následně jej doručit  finančnímu úřadu nejpozději do 31. ledna zdaňovacího období, od kterého být daň prostřednictvím SIPO placena.

Bude-li tedy poplatník chtít platit tuto daň prostřednictvím SIPO již v květnu 2016, musí zmíněné Oznámení doručit správci daně nejpozději do 31.ledna 2016. Na základě takto podaného Oznámení bude daň hrazena prostřednictvím SIPO i v následujících zdaňovacích obdobích, a to do doby případného odhlášení poplatníkem


Bližší informace lze získat na jednotlivých územních pracovištích Finančního úřadu.

Přílohy: