Písemná výzva k podání nabídek

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

10.02.2010

Svěšeno:

25.02.2010

10. února 2010, 11:21 | na veřejnou zakázku malého rozsahu č.1/2010
projekt "Obnova kostela v obci Pržno"
ev.č. písemnosti: 9/2010

 Obec Pržno jako územní správní celek je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu dle § 18 ods. 3 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Přílohy:

 

 

 

Další informace