OZV č. 4/2011

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

30.11.2011

Svěšeno:

15.12.2011

30. listopadu 2011, 08:27 | o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - ev.číslo písemnosti 54/2011

 

Přílohy: