OZV č. 3/2019 o místním poplatku za komunální odpad

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

13.12.2019

Svěšeno:

28.12.2019

13. prosince 2019, 08:30 | ev. č. písemnosti 86/2019

Přílohy: