OZV č. 2/2019 - místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

13.12.2019

Svěšeno:

28.12.2019

13. prosince 2019, 08:28 | ev. č. písemnosti 85/2019

Přílohy: