OZV č. 1/2016 o užívání plakátovacích ploch v obci

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.03.2016

Svěšeno:

31.03.2016

16. března 2016, 14:24 | ev. č. písemnosti 14/2016

Přílohy: