OZV č. 1/2015

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

18.03.2015

Svěšeno:

02.04.2015

18. března 2015, 14:34 | o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstaňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na územní obce Pržno, ev.č. 9/2015

 

Přílohy: