OZV 1/2009

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

05.05.2009

Svěšeno:

20.05.2009

30. dubna 2009, 07:57 | stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Pržno
ev. č. písemnosti 23/2009

 

Přílohy: