Oznámení ztráty

12. října 2007, 07:12 | Žádáme poctivého nálezce o navrácení.

Dne 11.10 2007 p. Marie Golová ztratila peněžní částku v hodnotě

1500 korun se stvrzenkou. Byl to dárek a tak ji velice mrzí tato ztráta.

Prosíme o jakékoli informace. Dotyčný nálezce bude řádně odměněn.

Pevně věřím, že se v naší obci nalézají slušní a poctviví lidé.

 

                                                      děkuji p. Marie Golová

                                                      tel: 777 870 005