Oznámení záměru č.5/2016

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

02.08.2016

Svěšeno:

22.08.2016

2. srpna 2016, 09:55 | Pronájem kanceláře v objektu Občanského centra
Ev.č. písemnosti: 40/2016

Přílohy: