Oznámení - Zahájení územního řízení

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

04.12.2008

Svěšeno:

22.12.2008

4. prosince 2008, 12:29 | stavba RD, inž. sítě, zpev.plochy na poz. p.č. 219/11, 219/10, 219/9 a 218, vše k.ú. Pržno
ev. č. písemnosti 92/2008

Přílohy: