Oznámení zahájení územního řízení

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

14.03.2007

Svěšeno:

28.03.2007

14. března 2007, 13:14 | stavba: zastřešené stání a zpevněná plocha
žadatel: Jiří a Anna Kretkovi

Přílohy: