Oznámení zahájení územního řízení

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

26.01.2011

Svěšeno:

10.02.2011

26. ledna 2011, 10:03 | Oznámení zahájení ÚŘ veřejnou vyhláškou, zahájení stavebního řízení, pozvání k ústnímu jednání, vyrozumění o vydání usnesení o spojení řízení - ev.číslo písemnosti 4/2011

 

Přílohy: