Oznámení veřejnou vyhláškou

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

21.09.2007

Svěšeno:

20.10.2007

21. září 2007, 07:42 | EUROPE DEVELOPMENT, a.s. - oznámení o zahájení územní řízení a pozvání ústnímu jednání spojenému s ohledáním na místě veřejnou vyhláškou
ev.č. písemnosti 42/2007

 

Přílohy: