Oznámení starosty obce Pržno

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

14.01.2013

Svěšeno:

28.01.2013

14. ledna 2013, 10:58 | o době a místě konání 2.kola volby pezidenta České republiky, ev. č. písemnosti 5/2013

 

Přílohy: