Oznámení starosty obce Pržno

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

19.12.2012

Svěšeno:

13.01.2013

19. prosince 2012, 14:54 | o době a místě konání 1. kola volby prezidenta České republiky, ev. č. písemnosti 59/2012

 

Přílohy: