Oznámení o změně ceny vodného

30. listopadu 2015, 07:24 | od 1.1. 2016

Na základě usnesení představenstva a.s. byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného s účinností od 1.1. 2016 takto:

Voda pitná - vodné        35,39 (bez DPH)   40,70 (vč. DPH)

 

Nové ceny budou vůči odběratelům uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2016, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

 

SmVaK a.s.