Oznámení o zahájení územního řízení

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

25.09.2012

Svěšeno:

10.10.2012

25. září 2012, 08:20 | ev. č. písemnosti 43/2012

 

Přílohy: