Oznámení o zahájení územního řízení

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

19.09.2012

Svěšeno:

04.10.2012

19. září 2012, 15:59 | ev. č. písemnosti 42/2012

 

Přílohy: