Oznámení o zahájení územního řízení

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

17.09.2012

Svěšeno:

02.10.2012

17. září 2012, 14:46 | ev. č. písemnosti 40/2012

 

Přílohy: