Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení, v němž se upouští od ústního jednání a místního šetření

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

27.05.2019

Svěšeno:

11.06.2019

27. května 2019, 10:26 | ev..č písemnosti 41/2019

Přílohy: