Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

16.10.2019

Svěšeno:

01.11.2019

16. října 2019, 14:11 | ev. č. písemnosti 71/2019

Přílohy: