Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

30.04.2018

Svěšeno:

28.11.2018

30. dubna 2018, 16:29 | ev.č. písemnosti 22/2018

Přílohy: