Oznámení o projednávání

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

06.08.2009

Svěšeno:

05.09.2009

6. srpna 2009, 11:07 | "Návrhu zadání změny č. 5 Územního plánu obce Pržno"
ev.č. písemnosti: 49/2009

 Návrh zadání změny č. 5 Územního plánu obce Pržno bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů

v době od 7. srpna do 7. září 2009

Přílohy: