Oznámení o plánovaném přerušení dodávek elektřiny (3 x)

28. dubna 2017, 15:18 | Spodní část obce - Náš svět, lokality Pod ústavem, Gřundělovo, podél hl. komunikace k nádraží ČD. POZOR ZMĚNA !!!!! ODSTÁVKA 1.6. 2017 OD 7.00 DO 17.00 HOD JE ZRUŠENA!!!.

 

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

 

Dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v souladu s ustanovením

 

§ 25, odst. 3, písm. c), bod 5. /týkajícím se účastníků trhu s elektřinou/ a písm. d), bod 6. /týkajícím se výroben/, zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, týkající se:

 

dne : 17.05.2017 od : 07:00 hod do : 17:00 hod.

 

dne : 30.05.2017 od : 07:00 hod do : 17:00 hod.

 

dne : 01.06.2017 od : 07:00 hod do : 17:00 hod. ZRUŠENO!!!!!

 

v lokalitě: Pržno - část obce: Pržno

 

část obce : Pržno

 

č.p.:/č.orient. bez ulic : /260, /282, 23, 25, 28/77, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 54, 55, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 84, 91, 92, 96, 100, 103, 106, 121, 124, 125, 130, 131, 132, 133, 134, 137, 140, 142, 144, 145, 146, 148, 149, 150,151, 159, 160, 165, 172, 222, 232, 233, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 248, 250, 251, 252, 255, 274, 275, 276,277, 278, 279, 280, 281, 284, 285, 287, 290, 293, 295, 297, 298, 299, 311

 

Upozorňujeme, že tato informace nenahrazuje legislativní povinnost provozovatele distribuční soustavy oznamovat plánované odstávky v souladu s ustanoveními § 25 zákona č. 458/2000 Sb.,

 

v platném znění, ale pouze informativní charakter.

 

Časový rozsah přerušení dodávky elektřiny je stanoven pouze na nezbytněnutnou dobu.

 

Výše uvedené informace budou 15 dní před plánovaným p

Přílohy: