Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

26.07.2017

Svěšeno:

05.08.2017

26. července 2017, 11:13 | Stavba Víceúčelová hřiště - Pržno
Ev.č. písemnosti: 37/2017

Stavba Víceúčelová hřiště - Pržno na pozemcích p.č. 798/1, 801/2 a 799/1 v k.ú. Pržno.

Přílohy: