Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

22.07.2020

Vyvěšeno do:

06.08.2020

22. července 2020, 10:43 | ev.č. písemnosti 60/2020

Přílohy: