Oznámení o konání místního šetření k vymezení

14. března 2012, 14:37 | zastavěného území obce Pržno

Koná se v úterý 3. dubna 2012.

Dotčené orgány mohou ve smyslu ust. § 59 odst. 4) stavebního zákona uplatnit svá stanoviska k návrhu ve lhůtě do 30 dnů ode dne místního šetření, tj. do 4. května 2012.

 

Dotčené orgány: MS kraje, odb. ŽP a zem.

                        MěÚ F.n.O. odb. ŽPMaI

                        MěÚ F.n.O. odb. RRaSÚ, památková péče

                        

 

                        Obec Pržno